• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hangi Hastalığa Hangi Branş Bakar

Hangi hastalık için hangi bölüme gitmeliyiz?

 

Trafik Kazalarında SGK

 

Trafik kazasının oluş tarihine ve kazazedenin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın 25/02/2011 tarihinden itibaren üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilecek tüm sağlık hizmet bedelleri Kurumumuzca karşılanmaktadır.

SGK Diyaliz Tedavisi

 

Hemodiyaliz tedavileri, ev hemodiyalizi, periton diyalizine (sürekli ayaktan periton diyalizi ve aletli periton diyalizi) ilişkin sağlık hizmetleri bedelleri SUT'da belirtilen usul ve esaslar dahilinde Kurumca karşılanmakta olup sağlık hizmeti sunucuları tarafından herhangi bir ilave ücret talep edilemez.

 

SKG Acil Sağlık Hizmetleri

 

Sağlık Uygulama Tebliği'nin katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri ile ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerine ilişkin maddelerine göre Kurumla sözleşmeli veya sözleşmesiz sağlık hizmet sunucuları tarafından sunulan acil sağlık hizmetlerinden dolayı kişilerden katılım payı ve ilave ücret alınmamaktadır.

Tüp Bebek SGK Yardımı

Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri (Tüp Bebek)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 63.maddesinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri arasında sayılmış ve genel şartlar belirtilmiştir. Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği nin 4.5.4.K- yardımcı üreme yöntemi tedavileri adlı maddesinde de açıklanmıştır. Buna göre;

SGK Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ilişkin sağlık raporlarının nasıl düzenleneceği ile resmi ve özel sağlık hizmeti sunucularında ayakta ve yatarak verilen fizik tedavi ve rehabilitasyon bedelleri Kurumca karşılanmaktadır.

Katılım Payı Alınmayacak Haller,Sağlık Hizmetleri ve Kişiler

(1) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalıdan, bu durumları nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için SUT'un 3.2.1 (ayakta tedavide hekim ve dişhekimi muayenesi katılım payı), 3.2.2 (ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı) ve 3.2.3 (tıbbi malzeme katılım payı) numaralı maddelerde tanımlanan katılım payları alınmaz.

SGKonline.net

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %