• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Süt Parası Nedir

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalışan doğum yapmış kadınlar ile bu sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olarak çalışan ve sigortasız eşi bulunan erkeklerin eşlerine emzirme ödeneği adı altında yardım yapılmaktadır.

 

Süt Parası Nasıl Alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalışan doğum yapmış kadınlar ile bu sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olarak çalışan ve sigortasız eşi bulunan erkeklerin eşlerine emzirme ödeneği adı altında yardım yapılmaktadır.

Kimler işsizlik sigortasından yararlanabilir?

 

İşsizlik sigortası yardımlarından yararlanmak için iş sözleşmesinin yasada belirtilen sona erme hallerinden olması gerekmektedirİstifa edenler emeklilik veya evlilik nedeniyle işten ayrılanlar yada ahlak ve iyi niyet kurallarına uymaması nedeniyle işten çıkartılan işçiler diğer koşulları taşısalar bile işsizlik sigortası yardımlarından yararlanamazlar.

Bakmakla Yükümlü Kişilerin Hakları

 

Bakmakla yükümlü olduğu kişi: 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (2) ve (7) numaralı alt bentleri ile yedinci ve sekizinci fıkralarının dışında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

Ölüm Aylığı Hesaplama ve Dağıtımı

Ölüm aylığından yararlanan eş, çocuk ve anne babaların, ölüm aylığındaki hisseleri farlıdır. Eş ve çocuklara bağlanan aylıklar toplamı, sigortalının aylığını aşarsa bunların aylıklarında hisseleri oranında bir indirime gidilir.

Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler

 

a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri, 

Anne ve Babaya Aylık Bağlanması

 

01/10/2008 tarihinden sonra ölen sigortalının anne/babasına ölüm aylığı bağlanabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir;

SGKonline.net

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %