• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Süt Parası Nedir

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalışan doğum yapmış kadınlar ile bu sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olarak çalışan ve sigortasız eşi bulunan erkeklerin eşlerine emzirme ödeneği adı altında yardım yapılmaktadır.

 

 

Halk arasında “Süt Parası” veya “Doğum Yardımı” olarak da bilinen emzirme ödeneği sigortalı annelere ve sigortasız eşi olan sigortalı babalara 2013 yılı için 94 TL olarak ödeniyor. Ödenek kurum yönetim kurulunca belirlenip bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden verilmekte ve her sene TÜİK’in belirlediği TÜFE’ye göre arttırılmaktadır. Yeni doğan her bebek için bebek başına verilen emzirme parası 1 kereye mahsus verilmektedir.

 

Emzirme ödeneği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 16. maddesinde “Analık Sigortasından Sağlanan Haklar” başlığı altında açıklanmıştır. Bu maddede “Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir.” denilerek verilen emzirme ödeneğinin kadınların doğum yapmaları sonucu iş güçlerini kaybetmeleri nedeniyle verildiği belirtilmiştir.

 

Kimler Emzirme Ödeneği (Süt Parası) Alabilir?

5510 Sayılı Kanunu’nun 16 maddesinde aynı kanunun 4. maddesine atıf yapılarak emzirme ödeneğinden yararlanabilecek kişiler şu şekilde belirtilmiştir:

 

Ø  Sigortalı kadınlar veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkekler (SSK)

Ø  Kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadınlar ya da gelir veya aylık alan erkeklerin sigortalı olmayan eşleri (BAĞ-KUR)

Not: 657′ye tabi devlet memurları emzirme ödeneğinden yararlanamamaktadırlar.

 

Emzirme Ödeneği (Süt Parası) Alma Şartları Nelerdir?

Emzirme ödeneğinden faydalanabilmek için;

 

Ø  Doğan bebeklerin yaşıyor olmaları,

Ø  Doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigorta primi bildirilmiş veya yatırılmış olması,

Genel Sağlık Sigortası dâhil sigorta primi borcunun bulunmaması gerekmektedir.

 

Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler

Kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen bu doğum yardımından yararlanabilmek için bulundukları yerdeki en yakın Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne başvurmalıdır. Başvuru için ilgili müdürlüğe aşağıdaki belgeleri teslim etmelidirler:

 

Dilekçe

Doğum raporu veya KPS’den alınan bilgileri gösterir belge (Bunu bulunduğunuz yerdeki nüfus idaresinden alabilirsiniz.)

Emzirme Ödeneği (Süt Parası) Ne Kadardır ve Ödemeler Nasıl Yapılır?

Başvurudan itibaren SGK Müdürlüğü tarafından 2 gün içerisinde sonuç bildirilmektedir. Emzirme ödenekleri SGK yönetim kurulu tarafından belirlenip bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden verilmektedir ve bu tutar her sene TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranına göre arttırılmaktadır. 2013 yılı için emzirme parası 94 TL‘dir. Başvuruları olumlu sonuçlananların emzirme ödemeleri sigortalı adına PTT’ye yatırılmaktadır.

 

Diğer Hususlar

Emzirme ödeneği bir defaya mahsus olarak her doğan bebek başına verilmektedir ve son başvuru süresi bulunmamaktadır. İlgililer bebek doğduktan sonra uygun bir zamanda başvurularına müteakip yardımdan yararlanabilirler.

Diğer şartları sağlamakla birlikte sigortalı işinden ayrılanlar ya da kendi nam ve hesabına yürüttüğü işi bırakanların sigortalılıklarının sona ermesinden itibaren 300 gün içinde bebekleri olursa bu yardımdan yararlanabilirler

Bu Haberi Paylaşın

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
SGKonline.net

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %