• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Doğum Borçlanması Şartları

Doğum borçlanması yapabilmek için hangi şartları taşımamız gerekir? İşte bu sorunun cevabı;

SSK’lı olarak bir günlüğüne de olsa çalışmış olmak.

 

İşten ayrıldıktan sonra her hangi bir zamanda doğum yapmış olmak

Çocuğun sağ doğmuş ve yaşamış olması

Doğumdan sonraki iki yıllık sürenin tamamında veya bir kısmında çalışmamış veya isteğe bağlı prim ödememiş olmak

 

 

 Bu şartları taşıyan anneler, iki çocuğu kadar toplam 4 yıl (1.440 gün) borçlanma yapabilir.

Doğum sonrası süresini borçlanmak için kadın sigortalının

1- Doğum yaptığı dönemde 4/A sigortalısı (SSK) hizmet akdine dayalı çalışıyor olması

2-İşten ayrılmışsa, işten çıktıktan sonraki 300 gün içinde doğum yapmış olması,

3-Doğum nedeniyle işten ayrılmış olması veya işe gelmemiş olması,

4-Doğum borçlanması yapılacak sürede adına prim ödenmiş olmaması,

5- Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğunun yaşıyor olması,

Şarttır.

 Nereye, nasıl başvurulur?

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak,

Kamu görevlileri (eski kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.

 

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılacaktır.

 

Kimler borçlanma talebinde bulunabilir?

 

- Kanuna göre hizmet akdi veya doğum tarihinde hizmet akdi çalışması bulunup daha sonra  kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılanlar,

- Daha önce hizmet akdi çalışması bulunup 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa Kanuna göre kamu görevlisi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar,

- 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince haklarında bazı sigorta kolları uygulananlar,

- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile bunların hak sahipleri,

talepte bulunabilirler.

 

Doğum borçlanmasının koşulları nelerdir?

 

Kanuna göre hizmet akdiyle   kapsamındaki sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için;

 

- Sigortalı kadının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine

getirmesi, (tescil edilme ve prim ödeme)

- Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi,

- Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması,

gerekmektedir.

 

Borçlanma süreleri

 

- Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir.

- Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla iki defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerini (toplamda en fazla 4 yıla tekabül etmektedir.) borçlanabilir.

- Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra  adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır

- Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir.

 

- İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süre borçlanılabilir.

Bu Haberi Paylaşın

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
SGKonline.net

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %