• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Emekli Olmadan Kıdem Tazminatı Almak

Emekli olmadan istifanızı vererek tazminatınızı alabilirsiniz! Nasıl mı?

08 Eylül 1999 Tarihinde yürürlüğe giren yasa ile Pirim ödeme gün sayısı ile Sigortalılık süresini tamamlayan sigortalıya, kendi isteği ile işten ayrılması halinde , Yaşını doldurmasını beklemeden   kıdem tazminatı alma hakkı tanınmıştır.

Yani kıdem tazminatının alınması için mutlaka emekli aylığının bağlanması gerekmemektedir.

 

Dolayısıyla yaşlılık aylığı hak kazanmamakla birlikte , yaşlılık aylığı için yeterli sigortalılık süresi ( 15 yıl) prim ödeme gün sayısı ( 3600 gün) tamamlayan işçiler sözleşmesini fes ederek kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

Bu haktan yararlanmak için işçinin Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne;

-          Emekli olmaya hak kazandığını veya

-          1475 sayılı iş kanunun 14. Maddesinin birinci fıkrasının beş numaralı endi gereği 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün prim ödeme gün sayılarını tamamladığına dair bir yazı alması gerekir.

Bu Hakkın yararlanmasına ilişkin dilekçe örnekleri ve alınacak yazının mahiyetine aşağıda yer verilmiştir.

 

 

Kıdem Tazminatı Talebine  ilişkin  SGK’ya verilecek dilekçe

TC

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA

……………….Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/………………Merkezi’ne

 

Konu: Kıdem Tazminatı Esas Yazı

 

Kurumunuzda…………………..sigorta sicil numarası ve ……………………..TC Kimlik numarası ile işlem görmekteyim. 1475 sayılı iş kanunun 14.maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği , dilekçe tarihi olan …………./……………../……………. Tarihi itibariyle , 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün pim ödeme süresinin bulunduğuna  ilişkin bir yazının tarafıma verilmesini;
www.sskemekli.com

 

Arz Ederim

 

ADRES:                                                                        Ad Soyadı-İmza

 

Aşağıdaki Linkten Dilekçeyi İndirebilirsiniz

Sgk Kıdem Tazminatı Yazısı

 

 

 

 

İş Yerine Vereceğiniz İstifa Dilekcesi

 

………………………….

…………………………………………………….Şirketi’ne/Müdürlüğü’ne

 

Şirketinizde …………/…………../………………tarihinden bu yana ………………..sigorta sicil numarası ile ve …………………………TC Kimlik numarası ile 4/A kapsamında sigortalı olarak çalışmaktayım .  1475 sayılı iş kanunun 14.maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği………/…………../…………….. tarihi itibariyle , 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün pim ödeme süresini tamamladım. Yaşlılık aylığı almak için işyerinde ayrılıp yaş şartını tamamlamayı bekleyeceğim.

Bu nedenle işyerinde iş sözleşmesini sona erdirerek ayrılıyorum.

 

1475 sayılı iş Kanunun 14.maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği tarafıma kıdem tazminatımın verilmesini ;

 

Arz ederim

 

ADRES:                                                                        Ad Soyadı-İmza

 

Aşağıdaki Linkten Dilekçeyi İndirebilirsiniz

 

 

Kıdem Tazminatı için İşyerine Verilecek İstifa Dilekcesi

Bu Haberi Paylaşın

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
SGKonline.net

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %