• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Şağlık Hizmetlerinden Yararlanma Süreleri

Eski SSK yasasına göre çalışanların kendisinin 90 gün ssk günü, bakmakla yükümlü oldukları eş-çocukları için 120 gün ssk gününü tamamlaması şartıyla sağlık hizmetlerinden yararlanılmaktayken, yeni 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ile bu süre her ikisi içinde   30 güne inmiştir.

Sürekli İş Görmezlik Geliri

 

iş görmezlik geliri; İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeyi, ifade eder.

Yurt Dışı Borçlanma Hizmetinin Tesbiti

Yurtdışı borçlanmasına esas olan sigortalılık süresinin tespiti nasıl yapılmaktadır?

Yurt dışındaki sigortalılık sürelerinin tespitinde, borçlanma sahibinin ibraz edeceği ispatlayıcı belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak üzere gün sayıları dikkate alınmakta ve bu tespitte 1 yıl 360 gün, 1 ay 30 gün olarak kabul edilmektedir.

Yüksek Emekli Aylığı Almak İçin Ne Yapmalı

2000 öncesi emekli aylığı hesaplamalarında aylık bağlama oranlarıyla ilgili ana kural; normal göstergeden emekli olanlarda 5 bin gün prim ödemesine yüzde 60 aylık bağlama oranının uygulanması.

SSK Emekli Prim Oranları

SSK Kapsamında çalışan emeklilerin, emekli olduktan sonra çalışmaları halinde ödemeleri gereken Sosyal Güvenlik Destekleme Primi SGDP aşağıdaki tablodaki gibidir;

Yıllık Ücretli İzin Süreleri

Yıllık ücretli izin sürelerinin hesaplaması nasıl yapılır.

Hizmet Birleştirmesi

Hizmet birleştirilmelerei Sosyal güvenlik sisteminde hizmet bütünlüğü ve kurum bütünlüğünü sağlamak için yapılır. Örneğin 5510 sayılı sosyal güvenlik kanununda son 7 yıl içerisinde hangi kuruma daha fazla prim ödenmişse emeklilik işlemleri o  kurum üzerinde yürütülür.

Emekli Olmadan Kıdem Tazminatı Almak

Emekli olmadan istifanızı vererek tazminatınızı alabilirsiniz! Nasıl mı?

Yazarkasa Pos Uygulaması Ertelendi

Yazar kasa pos uygulaması olarak uygulamaya konulan yazar kasa ve pos cihazlarının aynı makinede olmasını getiren uygulama maliye bakanlığı tarafından 01 Ekim 2013 tarihine ertelenmiştir. 

SSK Taban Ve Tavanları

 Dönemler itibariyle sigorta primine esas taban ve tavan ücretleri aşağıdaki tablodaki gibidir.

SGK Form ve Dilekçeleri

Sgk Form ve dilekçelerine ulaşmak için tıklayınız.

SGKonline.net

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %