• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Süt Parası Nedir

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalışan doğum yapmış kadınlar ile bu sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olarak çalışan ve sigortasız eşi bulunan erkeklerin eşlerine emzirme ödeneği adı altında yardım yapılmaktadır.

En Çok Aranan Elemanlar

İŞKUR istatistiklerine göre, nisan ayı sonu itibarıyla, Kuruma kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 192 bin 275'i bulurken, bunun 1 milyon 336 bin 679'unu erkekler, 855 bin 596'sını kadınlar oluşturdu.

Süt Parası Nasıl Alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalışan doğum yapmış kadınlar ile bu sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olarak çalışan ve sigortasız eşi bulunan erkeklerin eşlerine emzirme ödeneği adı altında yardım yapılmaktadır.

SSK'dan 3600 gün ile Emeklilik

SSK 3600 güne göre ne zaman emekli olurum

Aşağıdaki hesaplama formundan sadece ssk 3600 güne göre yaştan ne zaman emekli olurum sorusuna cevap bulabilirsiniz. Normal emeklilik şartlarını öğrenmek için diğer hesaplama formlarına bakınız

Bakmakla Yükümlü Kişilerin Hakları

 

Bakmakla yükümlü olduğu kişi: 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (2) ve (7) numaralı alt bentleri ile yedinci ve sekizinci fıkralarının dışında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

SSK 4500 gün ile emeklilik

Erkeklerin SSK’dan 4500 gün ile yaşlılıktan emeklilik şartları

(08.09.1999 ile 30.04.2008 arasında işe girenler)

08.09.1999 günü ile 30.04.2008 günü arasında ilk defa işe giren erkeklerin kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısı ile yaşlılıktan kısmi emekli olacaklardır.

Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler

 

a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri, 

Emeklilikte Çalışma ve Kesintiler

Sosyal güvenlik reformunun ( 5510 sayılı kanun) yürürlüğe girdiği 01 Ekim 2008 Tarihinden önce Çalışmaya başlamış ( SSK-BAĞKUR-EMEKLİ SANDIĞI fark etmez) olanlar Herhangi bir şekilde isteğe bağlı prim ödemesi olanlar Emekli olanlar Kısacası ,Reformdan önce sosyal güvenliği olanlar( çalışanlar+emekliler) , Bu kesimin , emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlaması halinde emeklilik durumu.

Kimler işsizlik sigortasından yararlanabilir?

 

İşsizlik sigortası yardımlarından yararlanmak için iş sözleşmesinin yasada belirtilen sona erme hallerinden olması gerekmektedirİstifa edenler emeklilik veya evlilik nedeniyle işten ayrılanlar yada ahlak ve iyi niyet kurallarına uymaması nedeniyle işten çıkartılan işçiler diğer koşulları taşısalar bile işsizlik sigortası yardımlarından yararlanamazlar.

SSK Emeklilik Hesaplama Tablosu

Aşağıdaki Hesaplama Formundan İlk sigortalı olduğunuz tarih aralığını seçerek emeklilik hesaplama tablosuna ulaşabilirsiniz,Emekliliğinizi tab gün ay ve yıl olarak hesaplama için “Ne Zaman Emekli Olurum” Linkline Tıklayınız

Ölüm Aylığı Hesaplama ve Dağıtımı

Ölüm aylığından yararlanan eş, çocuk ve anne babaların, ölüm aylığındaki hisseleri farlıdır. Eş ve çocuklara bağlanan aylıklar toplamı, sigortalının aylığını aşarsa bunların aylıklarında hisseleri oranında bir indirime gidilir.

SSK Engelliler Emeklilik Şartları

Yüzde 40’dan fazla rapora sahip özürlüler erken emekli olurlar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun ana hükümleri 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girdi. Bu Kanun ve bu Kanun’un ortadan kaldırdığı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince özürlüler gerek çalışarak ve gerekse isteğe bağlı prim ödeyerek emekli olabilirler.

Anne ve Babaya Aylık Bağlanması

 

01/10/2008 tarihinden sonra ölen sigortalının anne/babasına ölüm aylığı bağlanabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir;

İşten ayrıldıktan sonra sağlık hizmetlerinden yararlanma

İşten ayrıldıktan sonra çalışanlar için en önemli konulardan biri, kendisinin ve yakınlarının sağlık hizmetlerinden ne kadar süre daha yararlanacağıdır.

Nereden Emekli Olurum?

Emeklilik öğrenmek için belki de en önemli konulardan biriside nereden hangi statüden emekli olacağımızın bilinmesidir.  Kişiler yaşamları boyunca farklı kurumlarda sosyal güvenlik primlerini yatırılar, Örneğin SSK’lı olarak işe başlamış bir kişi daha sonra SSK’dan çıkıp Bağkur’lu veya Emekli Sandığına Tabi olarak çalışabilir.

Emeklilik Dilekcesi

Kişinin bağlı olduğu kurumda geçerli olan emeklilik şartlarını tamamlamasının ardından emeklilik işlemlerinin başlayabilmesi için ilgili kuruma dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir.

Emeklilik Dilekçesi İçin Tıklayınız...

Fiili Hizmet Zammı Tablosu

5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen işyerlerinde çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için yine aynı Kanun maddesinde gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenmesi olayına fiili hizmet zammı adı verilmiştir.

Eklenecek Gün sayısı aşağıdaki tablo ile bulunur.

Tahsis Talep ve BeyanTaahhut Belgesi

          Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunda belirtilen tahsis yardımlarının yapılabilmesi için sigortalı ve hak sahiplerinin örneği Kurumca hazırlanan ve 08/08/2003 tarihli 12-126 ek sayılı Genelge ekinde yayımlanan “Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi” ile Kuruma talepte bulunmaları gerekmektedir. 

Tahsis Talep Taahhüt Beyannamesi için tıklayınız...

 

 

Fiili Hizmet Zammı

Kanun koyucu bazı işlerde çalışanların diğerlerine göre daha fazla yıpranacağını düşünerek, bu tür işlerde çalışanların fiili hizmetlerine yasa ile belirlenmiş oran veya tutarlarda itibari hizmet süresinin eklenerek erken emekli olma imkanı sağlanmıştır.

E-Bildirge Başvuru Formu

İşverenlerin, çalıştırdıkları işçilerine ait sigorta prim belgelerini internet üzerinden vermeleri ve bildirimlerine ait tahakkuk bedellerini de otomatik ödeme ve internet bankacılığı yoluyla ödeyebilmeleri için oluşturulan elektronik bir portaldır.

SGKonline.net

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %